Drodzy Absolwenci i Przyjaciele

Liceum Ogólnokształcącego na Długiej w Garwolinie!

 

   Nasza Szkoła istnieje już 95 lat – właśnie obchodzi kolejny Jubileusz swojej działalności. Przez te lata w jej murach uczyło się bardzo wielu młodych ludzi, pełnych pasji i zainteresowania światem. Większość pochodziła z naszego miasta i powiatu. Nie wszyscy pozostali w rodzinnych stronach. Wielu mieszka w różnych częściach Polski, czasem poza krajem.

   Dzisiaj nasza szkoła nadal pełni ważną rolę w środowisku. Obecni  uczniowie rozwijają swoje zdolności i talenty, uczą się odpowiedzialności, zaangażowania i aktywności. Tworzą szkołę, która jest teraz ważnym dla nich miejscem, gdzie zdobywają wiedzę i doświadczenia. Niedługo oni też będą jej absolwentami.

   Chcemy, aby nasza szkolna rodzina miała okazję ponownie nawiązać kontakt. Zachęcamy do podzielenia się swoimi umiejętnościami, talentami i wspomnieniami.

 

   Jubileusz to dobra okazja do założenia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy więc do działań organizacyjnych. W styczniu zostały złożone dokumenty, a 12 marca 2014r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Warszawie. 

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

prezes -  Ewa Gałązka,

wiceprezes – Joanna Ostrowska,

sekretarz – Agnieszka Maczkowska,

skarbnik – Krystyna Malitka,

członkowie – Beata Rybicka, Krzysztof Kędziorek i Ryszard Nierubca.

W skład  Komisji Rewizyjnej  wchodzą:

Tomasz Rzętała, Małgorzata Jacak-Pokraka i Paweł Kowalski.

Wszyscy są absolwentami naszego liceum.

 

   Stowarzyszenie powstało przede wszystkim po to, aby podejmować różne działania na rzecz integracji absolwentów, pracowników i przyjaciół naszej szkoły. Jego celem jest także rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i praca na rzecz rozwoju szkoły.

   Szczegółowe informacje o celach i metodach działania zawiera Statut Stowarzyszenia, dostępny na stronie internetowej szkoły. Znaleźć tu można również deklaracje przystąpienia oraz wszystkie inne informacje o Stowarzyszeniu.

 

   Kształt i kierunek naszego działania będzie w dużej mierze zależał od tego, jak licznie włączymy się do wspólnej pracy, od naszych zainteresowań, pomysłów i zaangażowania.

 

Absolwenci i Przyjaciele!

Dołączcie do Stowarzyszenia!

Zapraszamy!

 

Komitet Założycielski

Stowarzyszenia